Bài Viết Mới Nhất

11/05/2022

Visual Studio 2013 Ultimate U5


Microsoft Visual Studio là một môi trường phát triển tích hợp (IDE) từ Microsoft. Nó được sử dụng để phát triển chương trình máy tính cho Microsoft Windows, cũng như các trang web, các ứng dụng web và các dịch vụ web. Visual Studio sử dụng nền tảng phát triển phần mềm của Microsoft như Windows API, Windows Forms, Windows Presentation Foundation, Windows Store và Microsoft Silverlight. Nó có thể sản xuất cả hai ngôn ngữ máy và mã số quản lý.

Visual Studio bao gồm một trình soạn thảo mã hỗ trợ IntelliSense cũng như cải tiến mã nguồn. Trình gỡ lỗi tích hợp hoạt động cả về trình gỡ lỗi mức độ mã nguồn và gỡ lỗi mức độ máy. Công cụ tích hợp khác bao gồm một mẫu thiết kế các hình thức xây dựng giao diện ứng dụng, thiết kế web, thiết kế lớp và thiết kế giản đồ cơ sở dữ liệu. Nó chấp nhận các plug-in nâng cao các chức năng ở hầu hết các cấp bao gồm thêm hỗ trợ cho các hệ thống quản lý phiên bản (như Subversion) và bổ sung thêm bộ công cụ mới như biên tập và thiết kế trực quan cho các miền ngôn ngữ cụ thể hoặc bộ công cụ dành cho các khía cạnh khác trong quy trình phát triển phần mềm.

Visual Studio hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình khác nhau và cho phép trình biên tập mã và gỡ lỗi để hỗ trợ (mức độ khác nhau) hầu như mọi ngôn ngữ lập trình. Các ngôn ngữ tích hợp gồm có C, C++ và C++/CLI (thông qua Visual C++), VB.NET (thông qua Visual Basic.NET), C# (thông qua Visual C#) và F# (như của Visual Studio 2010). Hỗ trợ cho các ngôn ngữ khác như J++/J#, Python và Ruby thông qua dịch vụ cài đặt riêng rẽ. Nó cũng hỗ trợ XML/XSLT, HTML/XHTML, JavaScript và CSS.

Cách cài đặt và crack được hướng dẫn chi tiết trong video đầu bài.

=========================================================================
Mật khẩu: fb.com/mr.hano

Hướng dẫn cài đặt OpenCV 2.4.10 với Visual Studio 2013Phiên bản OpenCV khuyến khích sử dụng là 2.4.10, thích hợp để chạy các code mẫu đề tài/đồ án xử lý ảnh phổ biến trên mạng từ 2015 trở về trước.

Cài đặt Visual Studio 2013 theo hướng dẫn.
Tải về OpenCV 2.4.10
Password download: hano.cf

1. Cài đặt OpenCV
 • Giải nén file tải về OpenCV 2.4.10.zip được file opencv-2.4.10.exe, chạy nó để tiến hành giải nén. Bạn có thể giải nén OpenCV vào bất kỳ đâu tùy thích, thường thì là ở C:\OpenCV
 • Sau khi giải nén xong bạn sẽ thấy trong thư mục giải nén có 2 thư mục là build và source.
2. Cấu hình cho Windows và Visual Studio sử dụng OpenCV
 • Khai báo thư viện dll của OpenCV cho Windows: 
  • Bạn nhấn chuột phải vào My Computer -> Properties -> Advanced system settings ( ở cột bên trái).
  • Ở cửa sổ hiện ra bạn vào thẻ Advanced -> Environment Variables -> chọn PATH ở bảng phía trên trong cửa sổ hiện ra -> Edit -> 
  • Ở đây bạn copy đường dẫn "C:\OpenCV\build\x64\vc12\bin" (dành cho Windows 64bit) hoặc "C:\OpenCV\build\x86\vc12\bin" (32 bit). 
  • Bạn có thể chọn đường dẫn phù hợp với đường dẫn cài đặt, phiên bản windows và visual studio mà bạn đang dùng. Xong chỉ việc nhấn OK để đóng các cửa sửa sổ đã mở.
 • Để thao tác trên có hiệu lực bạn cần khởi động lại máy. Nếu muốn bạn có thể khởi động lại ngay bây giờ hoặc là sau khi cấu hình xong visual studio.
 • Tiếp theo bạn mở Visual Studio lên và tạo một empty project C++. 
  • Nếu máy bạn là 64 bits hãy hiệu chỉnh để nó được build với nền x64. 
  • View -> Other Windows -> Property Manager
  • Nhấn chuột phải vào Debug | x64 (Win32 nếu build trên nền 32 bits) -> Add New Project Property Sheet... -> Nhập tên tùy thích -> Add
  • Mở property sheet này lên: 
   • Ở mục VC++ Directories: Executable Directories = "C:\OpenCV\build\x64\vc12\bin" , Library Directories ="C:\OpenCV\build\x64\vc12\lib".
   • Ở mục C/C++: Additional Include Directories = "C:\OpenCV\build\include".
   • Linker -> General: Additional Library Directories = "C:\OpenCV\build\x64\vc12\lib".
   • Linker -> Input: Additional Dependencies = 
    • opencv_calib3d2410d.lib
    • opencv_contrib2410d.lib
    • opencv_core2410d.lib
    • opencv_features2d2410d.lib
    • opencv_flann2410d.lib
    • opencv_gpu2410d.lib
    • opencv_highgui2410d.lib
    • opencv_imgproc2410d.lib
    • opencv_legacy2410d.lib
    • opencv_ml2410d.lib
    • opencv_nonfree2410d.lib
    • opencv_objdetect2410d.lib
    • opencv_ocl2410d.lib
    • opencv_photo2410d.lib
    • opencv_stitching2410d.lib
    • opencv_superres2410d.lib
    • opencv_ts2410d.lib
    • opencv_video2410d.lib
    • opencv_videostab2410d.lib
  • Với Release các bạn làm tương tự nhưng với Linker -> Input: Additional Dependencies = 
   • opencv_calib3d2410.lib
   • opencv_contrib2410.lib
   • opencv_core2410.lib
   • opencv_features2d2410.lib
   • opencv_flann2410.lib
   • opencv_gpu2410.lib
   • opencv_highgui2410.lib
   • opencv_imgproc2410.lib
   • opencv_legacy2410.lib
   • opencv_ml2410.lib
   • opencv_nonfree2410.lib
   • opencv_objdetect2410.lib
   • opencv_ocl2410.lib
   • opencv_photo2410.lib
   • opencv_stitching2410.lib
   • opencv_superres2410.lib
   • opencv_ts2410.lib
   • opencv_video2410.lib
   • opencv_videostab2410.lib
 • Việc còn lại là code hay lấy code mẫu trong thư mục source/samples và chạy thử thôi.

Autodesk Autocad 2007Download Autocad 2007 
Mật khẩu: hano.cf

Giải nén file vừa download, double click vào file Setup.exe
Bước cài đặt mới hiện ra, bạn chọn Stand-Alone installation


Chọn Install để cài đặt


Chọn I accept


Điền Serial numbers :111-11111111


Điền thông tin người dùng


Chọn Typical để cài đặt theo mặc định


Bước này bạn có thể tích vào Install express tools để cài đặt thêm các công cụ trong Autocad 2007


Chọn thư mục cài đặt Autocad 2007 (Có thể thay đổi)

Sau khi cài đặt xong vào thư mục crack copy 2 file .dll (xem ảnh minh họa), Paste vào đường dẫn cài đặt