Bài Viết Mới Nhất

15/01/2024

MathWorks Matlab R2023b cho windows và macOS

 

MATLAB là môi trường tương tác và ngôn ngữ cấp cao được sử dụng bởi hàng triệu kỹ sư và nhà khoa học trên khắp thế giới. Nó cho phép bạn khám phá và hình dung các ý tưởng và hợp tác trong nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm xử lý tín hiệu và hình ảnh, truyền thông, hệ thống quản lý và kỹ thuật tài chính.

==================================================================

Download chương trình:
Bài viết liên quan